Liên hệ

Trường tiểu học Yến Dương

Địa chỉ: Thôn Loỏng Lứng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: ông Vi Duy Phương– Chức vụ: Hiệu trưởng 
Điện thoại: DĐ: 0988 123 622, máy bàn: 0281 3 601 456 – Email:c1yenduong.pgdbabe@backan.edu.vn